mobile web page development

FUTURUM

Základná škola a gymnáziá

Základná škola

v Trenčíne

Základná škola FUTURUM je školou, ktorá venuje deťom mimoriadnu pozornosť, starostlivosť a kladie dôraz na bezproblémový prechod detí do nového prostredia, ktoré vykazuje prvky rodinnej atmosféry.
 

Gymnázium

v Košiciach

Gymnázium FUTURUM v Košiciach je školou s rodinnou atmosférou a je zamerané na rozvoj osobnosti študenta. Do prvého ročníka bilingválnej formy štúdia prijímame žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy s rôznym stupňom znalosti anglického jazyka. 

Gymnázium

v Trenčíne

Gymnázium FUTURUM ponúka anglickú bilingválnu formu štúdia akreditovanú Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Absolventi nájdu uplatnenie na všetkých typoch vysokých škôl, zameraných nielen na cudzie jazyky.


Info pre záujemcov

Podmienky pre prijatie
Bilingválne štúdium
IT štúdium

Gymnázium - bilingválny odbor

Podmienky pre prijatie do 1. ročníka 5-ročného denného bilingválneho štúdia – anglický jazyk

Študijný odbor: 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium 


Pre koho je štúdium určené:

Lákajú ťa jazyky a cestovanie? Predstava o stáži alebo štúdiu v zahraničí je jedna z tvojich obľúbených? Chceš sa uplatniť vo svete a mať možnosť si vybrať v akej krajine budeš v budúcnosti pracovať? Potom je tento odbor určený pre teba! U nás nájdeš všetko, čo k tomu potrebuješ:

- viac ako 50h angličtiny týždenne, ktorú ťa učia native speakeri z Británie - takže učenie pôjde samo!

- získaš slovnú zásobu aj v predmetoch ako dejepis, geografia, informatika - preto tvoje zručnosti neskončia pri konverzačnej angličtine.

- robíme nielen výlety, ale aj výmenné pobyty do cudzích krajín, aby si si svoju angličtinu vedel otestovať naostro.

- sme jediná škola na Strednom Považí, ktorá poskytuje bilingválne anglicko-slovenské štúdium.


Čo je potrebné spraviť pre získanie informácií o tomto odbore?

- sledovať informácie o prijímacom konaní na webovej stránke školy

- osobne navštíviť priestory Gymnázia FUTURUM  v Trenčíne a v Košiciach

- zúčastniť sa aktivít zameraných pre záujemcov o štúdium, ktorých presné termíny budú zverejnené

- získať informácie prostredníctvom e-mailovej komunikácie

- získať informácie telefonicky


Aké kritériá je potrebné splniť, aby bol žiak úspešný v prijímacom konaní?

- uchádzač o štúdium musí navštevovať 8. alebo 9. ročník základnej školy

- prostredníctvom výchovného poradcu na základnej škole vyplniť a podať prihlášku na štúdium v I. termíne a zaslať ju na doručovaciu adresu Gymnázia FUTURUM

- na základe riadne zaregistrovanej prihlášky bude uchádzač pozvaný na prijímacie skúšky

- úspešne vykonať prijímaciu skúšku

Gymnázium - IT odbor

Podmienky pre prijatie do 1. ročníka 4-ročného denného IT štúdia

Študijný odbor: 7902 J 74 – gymnázium – IT štúdium 


Pre koho je štúdium určené:

Miluješ počítače a moderné technológie? Vidíš budúcnosť sveta v internete, virtuálnej realite či nanotechnológií? Chceš získať prácu, kvôli ktorej sa budú o teba zamestnávatelia biť? Naša škola drží krok s dobou a preto otvára nový odbor pre nadšencov inteligentných komunikačných technológií - IT!

- odbor bol vytvorený na základe požiadaviek firiem na trhu práce - takže o budúci job máš postarané.

- máme jednu z najmodernejších učební IT na Slovensku - 3D tlačiarne, tablety, Raspberry Pi, digitálne mikroskopy atď.

- sme členmi združenia IT Valley, kde spolupracujeme so skupinou AjTyvIT, ktorá sa zameriava na to, aby sa aj dievčatá uplatnili ako úžasné programátorky. Dobré nie?


Čo je potrebné spraviť pre získanie informácií?

- sledovať informácie o prijímacom konaní na webovej stránke školy

- osobne navštíviť priestory Gymnázia FUTURUM  v Trenčíne a v Košiciach

- zúčastniť sa aktivít zameraných pre záujemcov o štúdium, ktorých presné termíny budú zverejnené

- získať informácie prostredníctvom e-mailovej komunikácie

- získať informácie telefonicky


Aké kritériá je potrebné splniť, aby bol žiak úspešný v prijímacom konaní?

- uchádzač o štúdium musí navštevovať 9. ročník základnej školy

- prostredníctvom výchovného poradcu na základnej škole vyplniť a podať prihlášku na štúdium v I. termíne a zaslať ju na doručovaciu adresu Gymnázia FUTURUM

- na základe riadne zaregistrovanej prihlášky bude uchádzač pozvaný na prijímacie skúšky

- úspešne vykonať prijímaciu skúšku

Základná škola

Prijímanie žiakov do 1. ročníka na ZŠ FUTURUM

Do prvého ročníka ZŠ prijímame žiakov ,podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí dovŕšia k 31.augustu daného roku 6 rokov veku. Žiaci mladší, ktorí nespĺňajú toto kritérium, budú prijatí do 1. ročníka na základe odporúčania CPPPaP.

Čo je potrebné urobiť pre získanie informácií?

- sledovať informácie o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ na webovej stránke školy

- osobne navštíviť priestory ZŠ FUTURUM v Trenčíne, Na dolinách 27

- zúčastniť sa akcií zameraných pre budúcich prváčikov, ktorých presné termíny budú zverejnené na webovej stránke školy

- získať informácie prostredníctvom e-mailovej komunikácie


Postup prijímacieho konania:

- vstupný rozhovor s dieťaťom

- podpísanie zmluvy o poskytovaní vzdelania

- vydanie rozhodnutia o prijatí, prípadne odklade školskej dochádzkyPrijímanie žiakov do 5. ročníka na ZŠ FUTURUM

Do piateho ročníka ZŠ prijímame žiakov podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí riadne ukončili primárne vzdelávanie. 

Čo je potrebné urobiť pre získanie informácií?

- sledovať informácie o prijímacom konaní žiakov do 5. ročníka ZŠ na webovej stránke školy

- osobne navštíviť deň otvorenej výučby a deň otvorených dverí pre budúcich piatakov, ktorých presné termíny budú zverejnené na webovej stránke školy

- získať informácie prostredníctvom e-mailovej komunikácie 

Chceli by ste vedieť o odbore viac ?
Napíšte nám.

RENOMOVANÍ BRITSKÍ LEKTORI

So zameraním na anglické bilingválne vzdelávanie, Rodinná atmosféra. Vedenie k systému vysokoškolského učenia.


Odkazy

Odkazy na stránky

Ministerstvo školstva SR - www.minedu.sk

Štátny pedagogický ústav - www.statpedu.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania - siov.cmsromboid.sk

Ústav informácií a prognóz školstva - www.uips.sk

Infovek - www.infovek.sk

Moderná škola - www.modernaskola.sk

Mesto Trenčín - www.trencin.sk

Trenčiansky samosprávny kraj - www.tsk.sk

Portál vysokých škôl - www.portalvs.sk

Slovenská národná knižnica - www.snk.sk

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - www.mladeleta.sk

Referáty - referaty.atlas.sk

Študentské stránky - www.studentske.sk

Cestovné poriadky - cp.atlas.sk/trencin/spojenie

Zlaté stránky - www.zlatestranky.sk

Vodičský preukaz - www.vodicak.skSLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Základná škola
Gymnázium Košice
Gymnázium Trenčín


Príbehy

Príbehy našich žiakov

Tatiana

V tomto rozhovore sme vyspovedali našu študentku Tatianu, ktorá sa aj s 2 ďalšími spolužiakmi objavila v billboardovej kampani na gymnázium Futurum. Tatiana na škole využíva možnosť individuálneho štúdia, keďže sa na profesionálnej úrovni venuje jazde na koni a reprezentuje Slovensko. Zapojila sa do programu Duke of Edinburgh’s Award- ocenenie vojvody z Edinburgu, ktorý gymnázium Futurum predstavuje ako prvá škola v Trenčíne. Cieľom tohto až 18 mesačného projektu je, aby sa študenti venovali osobnému rozvoju, naučili sa prekonávať prekážky a dosiahnuť svoje ciele a sny. Čo sa Táni páči na škole? Aké sú jej plány do budúcna? Tieto a ďalšie otázky nám zodpovedala v krátkom rozhovore.

Tatiana

1. Ako vzniklo rozhodnutie ísť na FUTURUM gymnázium? Mala si po ZŠ jasnú predstavu kam ísť alebo to bolo skôr spontánne rozhodnutie?

Rozhodnutie ísť na gymnázium Futurum bolo veľmi spontánne. Mala som pred sebou ešte jeden rok na ZŠ (bola som ôsmačka) a spolužiačka sa hlásila na Futurum a prihlásila sa na prijímačky. Bola som zvedavá, čo to je za školu a hlavne veľkým plusom boli predmety v angličtine. Bola som sa pozrieť na deň otvorených dverí, zapísala som sa na prípravné kurzy, ktoré mi veľmi pomohli k prijímačkam. A tak začala moja cesta na gymnázium Futurum.

2. Čo hodnotíš ako kladné stránky Futurum a čo naopak záporné?

Veľká výhoda gymnázia je učiteľský zbor. Učitelia, ktorých naozaj baví ich práca a radi odovzdávajú svoje vedomosti študentom a motivujú ich do ďalších dní. Veľmi sa mi páči počet žiakov v triedach, nás je konkrétne 13, aj keď sa postupne tento počet začína zvyšovať, čo považujem za zápornú stránku.

3. Povedz nám jednu vec, ktorá sa ti na FUTURUM najviac páči.

Najviac sa mi páči, že sa v škole cítim veľmi príjemne a berieme sa navzájom ako rodina, aspoň keď som ja nastupovala sa tento status stále udržoval. V súčasnosti som už v 4. ročníku, kde už nie je toľko času sa stretávať s mladšími žiakmi, takže sa až tak nepoznáme.

4. Nestretávaš sa s názormi druhých ako “chodí na súkromnú školu, tam to májú ľahké a nič tam určite nerobia” ? Ako reaguješ? Máš pocit, že je na tom niečo pravdy?

Stále sa niekedy stretávam s názormi typu "všetko máš zaplatené, tak na čo sa môžeš sťažovať, vôbec sa nemusíš učiť” a podobne. Nepočúva sa to ľahko ale hneď ľudí uisťujem, že to tak nie je a štúdium na Futurum nemáme vôbec zjednodušené. Všetky výsledky zodpovedajú mojim vedomostiam.

5. Aký je podľa teba rozdiel medzi gymnázium FUTURUM a inými strednými školami?

Rozdieľ medzi našou školou a inými SŠ-ami je vo vzťahu učiteľov a študentov. Keďže je nás menej, tak sa učitelia môžu viac venovať svojim študentom a pomôcť im. Majú individualnejší a priateľskejší prístup. Počúvajú naše názory, pripomienky a snažia sa nás vo všetkom podporovať.

6. Čo by si odkázala budúcim stredoškolákom?

Vyberajte si podľa vlastného uváženia. Čomu sa chcete venovať v budúcnosti. Príďte sa pozrieť na DOD a uvidíte, či vás škola zaujala alebo hľadáte niečo iné.

7. Kam sa chystáš po strednej? Už vieš aké sú plány do budúcna?

Rada by som študovala v zahraničí odbory tlmočníctva, prekladateľstva, športu alebo alternatívnej medicíny.

8. Bonusová otázka - kečup alebo tatarka?

Kečup.

Ema

Ema je študentka, ktorá bola jednou z tvárí na billboardovú kampaň pre gymnázium Futurum. Je cestovateľka telom a dušom. Využila možnosť štúdia v zahraničí, ktoré gymnázium podporuje a strávila rok v Írsku. Ako hovorí Ema, bola pre ňu výzva stráviť rok sama v anglicky hovoriacej krajine, ale po 2 rokoch na gymnáziu už ju zvládala s prehľadom. Zahraničie jej učarovalo a preto by v budúcnosti chcela cestovať ešte viac. Odpovede na ďalšie otázky už nájdete v článku.

Ema

1. Ako vzniklo rozhodnutie ísť na FUTURUM gymnázium? Mala si po ZŠ jasnú predstavu kam ísť alebo to bolo skôr spontánne rozhodnutie?

Anglický jazyk bol mojou prioritou, keďže angličtina je v tejto dobe potrebná všade. Chcela som sa ju naučiť poriadne, aby som s ňou nemala v živote žiadny problém a nebola tak obmedzovaná pri výbere práce či krajine, v ktorej budem pracovať. A FUTURUM bola moja najlepšia voľba.

2. Povedz nám jednu vec, ktorá sa ti na FUTURUM najviac páči.

Príjemná atmosféra na hodinách i počas prestávok.

3. Aký je podľa teba rozdiel medzi gymnázium FUTURUM a inými strednými školami?

Myslím si, že táto škola je v niečom rovnaká ako všetky ostatné, ale lepšia čo sa týka výučby a prístupu. Ale každý má svoju pravdu, ak chcú žiaci zistiť, ako to tu naozaj funguje s radosťou ich privítame.

4. Čo hodnotíš ako kladné stránky Futurum a čo naopak záporné?

Určite z môjho pohľadu sú kladné stránky predmety v cudzom jazyku, viac možností na výučbu. Taktiež lepšie vybavenie školy, tzv. nové technológie, veľa ich nájdeme napríklad v chemickom laboratóriu. Je super, keď sa učíme v moderne vybavených učebniach. Čo sa týka záporných, tak mi práve nič také nenapadá.

5. Čo by si odkázala budúcim stredoškolákom?

Od prvej chvíle na sebe poriadne makať, nebrať strednú školu na ľahkú váhu. Aj keď to tak väčšinou nevyzerá, je to jedna z ciest pre dobrú budúcnosť.

6. Bonusová otázka - Komédia alebo horror?

Určite komédia, keďže z hororov mám už od malička strach.

Róbert

Náš študent Róbert je taktiež jedným zo žiakov, ktorý sa objavili na billboardoch pre gymnázium Futurum. Róbert sa rozhodol ísť na gymnázium, pretože ako sám hovorí, jeho angličtina bola veľmi priemerná, v čom videl nedostatok aj pre svoju budúcnosť. To sa za nejaký čas zmenilo a na nácvičnej maturite získal z angličtiny jedno z najlepších skóre. Robo je typ, ktorý rád skúša nové veci, takže naplno využil činnosti, ktoré škola ponúka, od programovania až po vedenie vlastného krúžku. Budúcnosti sa nebojí. Podľa jeho slov je rád, ako ho škola pripravila nielen na vysokú školu ale aj život a dodáva, že o ňom ešte budeme počuť.

Robo

1. Ako vzniklo rozhodnute ísť na FUTURUM gymnázium? Mal si po ZŠ jasnú predstavu kam ísť alebo to bolo skôr spontánne rozhodnutie?

Po základnej škole som mal viacero prihlášok. Futurum však bola možnosť, ktorú som chcel najviac, čo sa mi aj podarilo.

2. Čo hodnotíš ako kladné stránky Futurum a čo naopak záporné?

Úprimne môžem povedať, že je tu omnoho viac kladných stránok ako záporných. Medzi záporné by som dal slabšie internetové pripojenie. Okrem toho tu však prevláda veľa kladných stránoch ako učitelia a množstvo školských aktivít.

3. Povedz nám jednu vec, ktorá sa ti na FUTURUM najviac páči.

Kolektív či už v triede alebo celkovo v škole. V škole je nás menej, takže sa väčšinou všetci poznáme a máme tu takú rodinnú atmosféru.

4. Nestretávaš sa s názormi druhých ako “chodí na súkromnú školu, tam to májú ľahké a nič tam určite nerobia” ? Ako reaguješ? Máš pocit, že je na tom niečo pravdy?

Môj názor je taký, aby si to prišli skúsiť a nech posúdia sami. Veľmi ľahko sa dá zmeniť škola ale ja by som nemenil.

5. Aký je podľa teba rozdiel mezi gymnázium FUTURUM a inými strednými školami?

Učiteľský prístup. Omnoho milší učitelia. Je rozdiel, keď vás učí niekto koho svoja práca nebaví a do roboty chodí len z povinnosti ako keď máte mladých učiteľov, ktorí nás vedia lepšia pochopiť a tým pádom aj štýl učenia je omnoho zaujímavejší a zábavnejší.

6. Čo by si odkázal budúcim stredoškolákom?

Zapájajte sa do čo najviac aktivít, je ich tu na výber veľa a každý si tu niečo nájde. Posilovací krúžok pre tých čo radi športujú, programovacie jazyky, ale aj dramatický alebo matematický krúžok.

7. Kam sa chystáš po strednej? Už vieš aké sú plány do budúcna?

Moje plány do budúcna sú nejasné lebo mám mnoho smerov, ktorými by som sa chcel vydať ale všetky vedú ku konečnému záveru a to je nejako zlepšiť svet.

8. Bonusová otázka - Blondíny alebo brunetky?

Blondínky. Jednoznačne.


Kontakt

Kontakt na nás

SZŠ FUTURUM

Kontaktné údaje

Základná škola FUTURUM

Na dolinách 27

91105 Trenčín

web: szsfuturum.edupage.sk


Riaditeľ školy

Mgr. Jana Vaňová

email: jvanova@sgfuturum.sk

mobil: 0905 905 297

Viac info tu ...

SG FUTURUM - KE

Kontaktné údaje

Gymnázium FUTURUM

Grešákova 1

040 01 Košice

web: sgfuturumke.edupage.sk


Riaditeľ školy

Mgr. Tibor Kollár

email: tkollar@sgfuturum.sk

mobil: 0948 860 425

Viac info tu ...

SG FUTURUM - TN

Kontaktné údaje

Gymnázium FUTURUM

Kožušnícka 2

91105 Trenčín

web: sgfuturum.edupage.sk


Riaditeľ školy

Ing. Štefan Štromajer

email: sstromajer@sgfuturum.sk

mobil: 0918 325 444

Viac info tu ...Chceli by ste vedieť viac ?
Napíšte nám.

RODINNÁ ATMOSFÉRA

Predmety v anglickom jazyku, Možnosť výberu druhého jazyka, Renomovaní britskí lektori.